چهارشنبه, 15 تیر 1401

ورزشی

خبر عجیب و باورنکردنی که کوریا دلا اسپورت منتشر کرد!

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فیفا در اندیشه اضافه کردن دقایق بازی از ۹۰ دقیقه به ۱۰۰ دقیقه در جام جهانی قطر است !

بهترین اخبار و مطالب دنیا را در تازه های روز پیدا کنید.

ایمیل:

Info@tazehayeroz.ir

فکس:

00000

Search