چهارشنبه, 15 تیر 1401

ورزشی

کریم بنزما

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

کریم بنزما به عنوان بهترین بازیکن هفته ی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2022 انتخاب شد.

بهترین اخبار و مطالب دنیا را در تازه های روز پیدا کنید.

ایمیل:

Info@tazehayeroz.ir

فکس:

00000

Search